Projekt


2015Ombyggnad och inredning av privat villa i Bromma
Beställare: Privat
2014Nytt kök i gamla stan
Ombyggnad och inredning av kök och badrum
Beställare: Privat
2014-Hagaskolan
Förstudie och programhandlingar för ny 1-9-skola, underkonsultuppdrag för Cedervall arkitekter
Beställare: Sollentuna kommun
2014-Ny industribyggnad åt Akriform, Sollentuna
6070 kvm industri- och kontorsbyggnad i Sollentuna
I samarbete med Rune Gustavsson Arkitekt AB
Beställare: Akriform industrihus AB
2014-3D-fastighetsbildning Ekfatet 3, Stockholm
Fastighetsbildning Bergrumsgaraget mfl
Betsällare: JM
2014-2015Kv Viden
Nya bostäder i Beckomberga
Underkonsultuppdrag för HMXV arkitekter
Beställare: NCC
2014-2015Bagage syd interör
Ny terminal 2, Arlanda,
Underkonsultuppdrag för HMXV arkitekter
Beställare: Swedavia
2013-2015Kv Jaktfalken
Nya bostäder i Barkabystaden
Underkonsultuppdrag för HMWV arkitekter
Betsällare: Peab bostad
2012-2012Ombyggnad av förskolan Pilen
Underkonsultuppdrag som handläggare för Cedervall arkitekter
Beställare: Sisab
2012Kv Våldö
Förstudie till renovering av hyresfastighet från 1958 i Farsta
Beställare: Byggnadsfirma Olof Lindgren AB
2012Kv Kölden 2
Parallellt uppdrag, nya bostadshus i Björkhagen
Beställare Olof Lindgren AB
2011-2016Bergrumsgaraget
Ombyggnad av befintliga bergrum på Liljeholmskajen till garage
2011Fjälldestination Bydalen
Parallellt uppdrag, utveckling av skidort, Åre
kommun
Beställare: Bydalens fjällanläggningar AB
2011Nockebyhov
Markanvisningsskiss för bostäder
Beställare: NCC bostäder
2011Detaljplan för delar av Täby kyrkby
I samarbete med Blomqvist & Lallerstedt arkitekter
2010Kv Knoppen 20
Ombyggnad av innergård, Stockholm
Beställare: brf Knoppen
2010Kv Runstenen 3
Tillbyggnad av enbostadshus, Stockholm
Beställare: Jorma Lento
2010Bydalen Hideaway Lodge
Fjäll-lodge i Åre kommun
I samarbete med Blomqvist & Lallerstedt arkitekter
Beställare: SHL Group
2009Åsbro Park
Stadsutvecklingsprojekt
Nytt parkstråk/stadspark
Beställare: Askersunds kommun
2009Lambohov 2:3
Tillbyggnad av enbostadshus i Boarp, Linköping
Beställare: familjen Sandin Sundkvist
2008Kv Baggen 12, Stockholm
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus inklusive nya vindslägenheter
Beställare: Byggnadsfirma Olov Lindgren AB
2008-2011Kv Examen, Hammarbyhöjden, Stockholm
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus
Beställare: Byggnadsfirma Olov Lindgren AB
20073D-fastighetsbildning
av kv Gropen, Stockholm
Beställare: Ernst Norrthon fastighets AB
2007Kv Förmannen, Kv Fabrikören, Kv Roslags-Näsby, Täby
Markanvändningsskiss för nya bostäer och arbetsplatser
Beställare: Ernst Norrthon fastigheter AB, Certex AB, Fyrhuset i Täby AB, LC Täby fastigheter AB
2007Björkhagen, Stockholm
Markanvändningsskiss för nya bostäder
Beställare: Byggnadsfirma Olof Lindgren AB
2007Hallå, Kungsholmen, Stockholm
Lokalkoncept för ombyggnad och inredning
Beställare: Hallå Reklam
2007Kv Gropen, Stockholm
Ombyggnad av lokaler till Lägenheter
Beställare: Ernst Norrthon fastighets AB
2006-2009Kv Kölden, Kv Snöfallet, Björkhagen, Stockolm
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus
Beställare: Byggnadsfirma Olov Lindgren AB
2006-2007Kv Förmannen, Täby
Planförslag för nya bostäder och verkstäder
Beställare: Ernst Norrthon Fastighets AB
2005Edölandet, Askersund, Närke
Illustrationer till översiktsplan
Beställare: Askersunds Tekniska förvaltning
2005Borundan Genomförande, Hallsberg
Utställning om bostaden, inredning av 6 lägenheter, utställningsaffischer mm
Beställare: HSB Sydnärke, Hallsbergs kommunala bostäder och Hallsbergs kommun
2004Borundan Koncept, sydnärke
Koncept till bostads- och stadsutvecklingsutställning
Beställare: HSB Sydnärke, Askersunds och Hallsbergs kommunala bostäder och Hallsbergs och Askersund kommun
2004Askersunds torg, Askersund, Närke
Parallellt uppdrag, upprustningsförslag och idéskisser till Askersunds torg
Beställare: Askersunds tekniska förvaltning (Stadsbyggnadskontoret)
2004Vindsombyggnad, Kv Gropen, Stockholm
Beställare: Ernst Norrthon fastighets AB
2004Kv Balen, Stockholm
Ombyggnad, renovering och nybyggnad av flerbostadshus
Beställare: Ernst Norrthon fastighets AB
2002Illustrationsplaner, Västerås
Förtätningförslag, bostäder och verksamheter
Beställare: Västerås stadsbyggnadskontor
2002Privatbostad, Åsbro, Närke
Beställare: familjen Löwhagen
2002Hotell, Kv Particentralen, Årsta
Ombyggnad av f d kontorsfastighet till hotell
Beställare: Måns Lindgren, Örjan Sandén
2001Kv Lappland, Lidingö
Ombyggnad och renovering av sekelskiftesvilla
Beställare: Familjen Gustafsson
2001Kv Folkungaträdet, Stockholm
Stambyte 44 lägenheter, 2 lokaler
1999Industribyggnad, Kv Laxåskogen, Laxå
Lokaler för tillverkning av komponenter till mobiltelefoner
Beställare: Convolutor AB
1997Reningsverk, Långagärde, Sydkoster
Reningsanläggning för VA-vatten med växthus och utställningslokaler
Beställare: Strömstads kommun
1997Kv Färjan, Stockholm
Ombyggnad av f d daghem till bostäder
Beställare: Brf Färjan